VAN DE PENNINGMEESTER

Contributie 2022

Bij deze het verzoek van de penningmeester om, indien u de contributie 2022 nog niet heeft voldaan,  dit voor uiterlijk 15 oktober 2022 te voldoen.. De minimale contributie bedraagt €  7,50 per jaar.
en hoger bedrag is uiteraard zeer welkom.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekening NL 28 RABO 0371 9283 97 ten name van Oudheidkamer Weststellingwerf.
Bij betaling graag uw postcode en huisnummer vermelden (bijvoorbeeld 8471 JM 52).
Heeft u ons gemachtigd om de contributie via automatische incasso te innen dan zal de contributie ook omstreeks 27 september 2022 van uw bankrekening worden afgeschreven.

Verhuizing

Gaat u verhuizen, dan bij deze het verzoek om dit tijdig aan ons door te geven.
Helaas wordt dit nl. niet altijd gedaan en lukt het ons niet altijd om achter het nieuwe adres te komen.  Indien wij niet over een e-mail adres van deze leden beschikken zijn ze onbereikbaar voor ons geworden en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Bij verhuizing kunt u uw nieuw adres doorgeven aan: