Het Bestuur

Functie : Naam :
Voorzitter vacant
Secretaris Dhr. H. Woudstra
Penningmeester Dhr. H. Koelma
Leden Dhr. P. van der Veen
Dhr. C. Bonnema
Ondersteuning Mevr. J. Kroondijk