[vc_wp_text title=”Het Bestuur”]
Functie : Naam :
Voorzitter vacant
Secretaris Dhr. H. Woudstra
Penningmeester Dhr. H. Koelma
Leden Dhr. P. van der Veen
Dhr. C. Bonnema
Dhr. W. Neijzen – afgetreden oktober 2021, blijft wel vrijwilliger
Dhr. H. Bron
Ondersteuning Mevr. J. Kroondijk
[/vc_wp_text]