Info betreffende het ontstaan van de oprichting van de Oudheidkamer Weststellingwerf


Wanneer is de Oudheidkamer Weststellingwerf eigenlijk begonnen ?

Wij zijn druk aan het zoeken wanneer dit dus precies was de officiële stukken zeggen ons dat we goedgekeurd zijn door de Koningin Juliana op de datum:

09 Mei 1949.

Klik op de foto’s om beter te lezen.

Maar dan na wat speurwerk komen we eigenlijk uit op 01 December 1943 toen op initiatief van de toenmalige burgemeester van Weststellingwerf (Dhr. Maas) er een vergadering werd belegd met het doel om te komen tot de oprichting van een geschied- en oudheidkamer.


Ambstperiode Naam Burgemeester Partij Bijzonderheden
1934-1944 ? Eugen Nicolaas Walle Maas
1945 Tjeerd van der Veen NSB
1945-1947 H.L. Dedden Waarnemend
1947-1963 Hendrik Huisman PvdA

Tevens een schrijven van de secretaris G.Kuipers in 1955 die zegt dat men al 12 jaar in stilte bezig was.

Maar er zijn al documenten gevonden die zeggen dat de Oudheidkamer Weststellingwerf dus al eerder bezig was dan 1949, hier nog een folder van de tentoonstelling in het “IRENE” gebouw van 18 tot en met 21 Sept. 1946.

Zaterdag 02-07-1955

Oudheidkamer geopend in de molen te Wolvega, Dit was in eerste instantie ook de datum die men jarenlang heeft aangehouden als datum dat Oudheidkamer is begonnen, ook omdat men toen eindelijk een vast plaatst had om alle culturele oudheden te kunnen tonen aan de inwoners en belangstellende voor de historie van Weststellingwerf.

Zaterdagavond 02-07-1955

Het was geen brand….


Diverse krantenknipsels betreffende de Oudheidkamer Weststellingwerf.

(klik op foto om beter te lezen).

20-09-1946 – Heerenveense Koerier

31-03-1953 – Friese koerier

25-04-1946 – Leeuwarder koerier

30-07-1946 – Leeuwarder koerier

23-03-1953 Leeuwarder Courant

22-12-1950 – Hepkemas courant uitgelicht

17-03-1950 – Hepkema’s courant

07-04-1952 Leeuwarder Courant

05-07-1967 – Friese koerier

04-07-1955 Leeuwarder courant

04-07-1955 – Het Parool

01-07-1955 – Heerenveensche koerier

Menu