Verenigingen en Archieven in Weststellingwerf

Een aantal Weststellingwervers kwam op 29 september 1981 in Café-restaurant Marktzicht in Wolvega bij elkaar. Wat hen verbond was hun belangstelling voor de geschiedenis van Weststellingwerf en het gevoel de kennis hierover te willen behouden en te vergroten.

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Misschien kan het gemeentearchief uw vraag beantwoorden. Ook als u informatie nodig hebt voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente kunt u de gewenste gegevens misschien vinden in het gemeentearchief.

Dat sinds 1988 bestaat, is gevestigd in de voormalige bakkerij de Korenschoof te Wolvega. Het is ontstaan door een verzamelwoede van de fam. Bakker. Sinds september 2018 is de collectie in het beheer van Stichting Museum ’t Kiekhuus en is uitgegroeid tot een volwaardig museum.

Het rijke verleden van Noordwolde met zijn rotanindustrie is een prachtige aanleiding voor een fraaie website met verhalen, maar ook met veel foto’s. De stichting heeft zich tot doel gesteld om een selectie van het enorme archief te delen met de bezoekers.

Doel van de stichting is het verzamelen, beheren en exposeren van de geschiedenis van het dorpsgebied van Oldeberkoop, afgebakend door de Tsjonger of Kuunder  aan de noordkant, de rivier de Lende aan de zuidkant en de afgrenzing met de dorpsgebieden van Nijeberkoop en Nijeholtpade.

De Archiefgroep is begonnen in 2013. Activiteiten tot heden (2018) waren: Vertonen dorpsfilms Boijl. Rubriek ‘Blik op Boijl’ in ‘Even Bi’jpraoten’. Ontwerp en publicatie van 2 wandelroutes. Filmmiddag over de rivier De Linde. etc.

Het dorpsarchief is bedoeld om voor de toekomst de herinneringen, zoals materialen en verhalen, over hetgeen zich in het dorp Steggerda in het verleden heeft afgespeeld, te verzamelen en vast te leggen voor volgende generaties.

De geschiedenis van de verschillende dorpen en buurtschappen in Steenwijkerland, West en Ooststellingwerf. Er wordt nog aan gewerkt, niet alle dorpsgeschiedenissen zijn gemaakt. De dorpsnamen waarvan de letters in rood zijn weergegeven zijn nu al te raadplegen.

Blesdijke is een streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan op een zandrug aan weerszijden van de weg van Oldemarkt naar Noordwolde. Op de grietenijkaart van Weststellingwerf van Schotanus uit 1716 is te zien dat ten oosten van de kerk de woningen en boerderijen ten noorden en in het westen de gebouwen juist ten zuiden van de weg in het land langs een voetpad staan.

Sinds 1989 bestaat er in de tweelingdorpen Sonnega en Oldetrijne een club geïnteresseerde (oud)inwoners, die zich bezig hielden en houden met de historie van de beide dorpen, gelegen tussen de riviertjes De Linde en de Tjonger en in het westen grenzende aan de Van Helomavaart en ten oosten aan de hoofdplaats van Weststellingwerf Wolvega.

Al in 1240 was er op de plek waar het voormalige kerkje nu staat een begraafplaats.In 1240 zien we ook de dorpsnaam voor het eerst (Vinkegoe). In 1408 is de naam van het dorp Vynkego.
In 1543 heette het Finkegae, in 1622 Finckegae en nog later komen we ook de naam Finkega tegen.

De geschiedenis van de dorpen Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde, gaat vele eeuwen terug. Verschillende bouwwerken getuigen van die geschiedenis.  Er is veel informatie te vinden over die gebouwen en andere historisch interessante zaken