VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum                         woensdag 24 oktober 2018

Aanvang                      20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Locatie                        Van der Valk, Wolvega


Aanwezig

Er zijn 15 leden aanwezig, 10 leden hebben zich afgemeld

 

AGENDA

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen
  1. De leden krijgen ter vergadering van secretaris Henk Woudstra een toelichting op de inhoudelijke verantwoording die het bestuur in september 2018 naar de gemeente heeft gezonden.

 

Naar aanleiding van de toelichting wordt het bestuur:

 1. gevraagd na te gaan of er ook een thema valt te maken van de gebouwen uit vroegere tijden die Weststellingwerf rijk is geweest en welke toeleveranciers daarbij belangrijk zijn geweest. Bestuur neemt dit zeker in overweging
 2. Gevraagd na te gaan of het inderdaad zo is dat de gedenkplaatsen in de gemeente zijn verwaarloosd. De algemene indruk is dat dit wel meevalt en bestuur is van mening dat dit niet een taak is van de Oudheidkamer. Die rol zou je eerder verwachten bij plaatselijk belangen en/of gemeente. Feit is wel dat er over de gedenkplaatsen zelf wel een verhaal te maken valt wat wel weer binnen de doelstellingen van de Oudheidkamer past. Het laatste zal het bestuur zeker in overweging nemen.
 3. gevraagd om nieuwe leden krijgen het beleidsplan toe te zenden. Dat gaan we niet doen. Het beleidsplan is beschikbaar via de website van de Oudheidkamer.
 4. gevraagd brochures van de Oudheidkamer in de openbare gebouwen te leggen. Dat gebeurt deels als, we gaan onderzoeken of dat op meerdere plekken mogelijk is.
 5. Gevraagd om op de website en via de nieuwsbrief meer aandacht te besteden aan de sponsoren. Het bestuur gaat zien wat de mogelijkheden zijn.

 

 1. Ingekomen
  1. Zienswijze van de gemeente ontvangen betreffende de toekenning van de subsidie van € 5.000 voor 2019. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad mogen we er vanuit gaan dat we deze inderdaad ontvangen.

 

 1. Verslag van 18 april 2018

De leden stellen het verslag vast.

 

 1. Bestuurszaken
  1. Will Neijzen wordt door de ALV herbenoemd als bestuurslid voor een periode van twee jaar
  2. Op het verzoek van het bestuur aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, als voorzitter of algemeen bestuurslid, hebben zich geen leden gemeld.

 

 1. Begroting 2019

De begroting 2019 is 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage gelegd. Ter vergadering geeft penningmeester Henk Koelma een toelichting. De ALV stelt de begroting vast.

 

Naar aanleiding van de begroting wordt het bestuur gevraagd na te gaan of inkoop van energie via een andere leverancier aantrekkelijk is en of de Oudheidkamer inderdaad als een zakelijk afnemer wordt gezien

 

 1. Rondvraag

Tijdens de rondvraag is vooral gesproken over de wijze waarop we de leden kunnen verleiden om de ALV te bezoeken. Tien procent is al ruim 40 leden, deze vergadering wordt door nog geen vijf procent leden bezocht. De diverse suggesties nemen we zeker ter harte, zoals:

 1. Aansprekend pauzenummer
 2. Wijze van uitnodigen veranderen
 3. Meldt het als je niet komt (en waarom?)
 4. Gebruik sociale media
 5. Herinneringen naar de leden met een mailadres
 6. Via nieuwsbrief/mailberichten leden regelmatig attenderen op tentoonstellingen

 

 1. Pauzenummer

Na de pauze leest Freddy de Vries uit Oldeholtpade voor uit eigen werk. Met verschillende korte en hilarische verhalen uit zijn onlangs verschenen boek “Ok et beste peerd stroffelt wel es” weet hij zijn toehoorders te boeien. Een mooie afsluiting van deze ALV.

 

 1. Sluiting

Henk Woudstra sluit rond 22.00 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.