Websites in en rondom Weststellingwerf

Het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde vertelt het bijzondere en unieke verhaal van het vlechten in Noordwolde en omstreken in de Rijksrietvlechtschool, een rijksmonument met een bijzondere sfeer.

Museum Heerenveen: een uniek dubbelmuseum. De vaste collectie van het museum toont het ontstaan van Heerenveen in de volle breedte. Denk aan archeologische vondsten maar ook aan schilderkunst uit de 19e eeuw. Maak kennis met de grietmannen (Friese burgemeesters) en Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Oorspronkelijk was Museum Opsterlân een openbare lagere school waarvoor de eerste steen op 1 september 1887 werd gelegd. Ga mee terug in de tijd. Beleef het interessante verleden van Gorredijk en de gemeente Opsterland. Met de 100.000 jaar oude vuistbijl en het zware leven van Brechtje in de veenderij.

OVERIGE

Weststellingwerf is een gemeente met 25.781 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) in de Nederlandse provincie Friesland. De groei van het inwonertal door de jaren heen is vooral te danken aan de uitbreiding van de hoofdplaats Wolvega, waar tevens het gemeentebestuur zetelt.

De bibliotheek biedt je computer- en taalcursussen, Internet, ZZP-werkplekken met gratis WIFI, cursus- en vergaderruimte, een digitaal spreekuur, lezingen en workshops, ondersteuning van onderwijs en leesgroepen.

De Stichting bibliotheken Zuidoost Fryslan zijn de gefuseerde bibliotheken van de gemeenten: Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf.

Het Fries Fotoarchief is de online beeldcollectie van Tresoar en bevat een kleine 80.000 afbeeldingen. Het beeldmateriaal is afkomstig uit overheidscollecties en particuliere collecties.

Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen

Museumfederatie Fryslân is de provinciale organisatie ter ondersteuning van de musea in Friesland. Wij staan voor het toegankelijk maken en behouden van het cultureel erfgoed in Friesland op een zo hoog mogelijk niveau.

Museumschatjes brengt kinderen uit groep 3 t/m 6 in aanraking met (museaal) erfgoed in hun omgeving. Met het speciaal ontwikkelde lesmateriaal worden leerlingen aan het denken gezet door vragen als ‘Wat is een museum?’ en ‘Waarom is het belangrijk om dingen te bewaren?’. Vervolgens gaan de leerlingen in het museum op zoek naar hun grootste museumschat.

Friesland Holland Travel Service BV biedt uitsluitend vakantie-arrangementen aan die door de organisatie zelf zijn ontwikkeld en getest. Het gaat om unieke, in hoofdzaak all-in arrangementen met veel, eigenlijk onmisbare service gedurende zeven dagen van de week.

De officiële website van De Hoeve ( Weststellingwerf ). De Hoeve is een klein (ca. 400 inwoners) maar zeer actief, vindingrijk dorp met een groot “mienskips-gevoel”. Er wordt veel georganiseerd (ook vanuit de jeugd) en altijd weer lukt het om voldoende vrijwilligers voor al die activiteiten te vinden.

Oldelamer met een fraai kerkje, een school, een paar verschillende straatnamen, 213 inwoners en praktisch nèt zoveel lokale verenigingen, ligt ten westen van Wolvega aan de uitlopers van het natuurgebied de Weerribben. Die uitloper bij ons heet “De Rottige Meenthe” Als je dat snel uitspreekt, hoor je wat anders.

Het dorp Oldeholtpade heeft een rijke geschiedenis. In 1204 wordt het dorp voor het eerst genoemd in een akte van de kerk van Steenwijk.

Sonnega en Oldetrijne vormen tezamen een lang gerekt lintdorp met op de grens van de beide dorpen de Openbare Lagere School “ De Lantscheene” (scheene = grens). In Sonnega staat een fraaie klokkenstoel op de monumentale begraafplaats en een prachtige manege.

Het Plaatselijk Belang van Vinkega wil de onderlinge verbinding versterken en het dorp en zijn bewoners ondersteunen. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Ook is er aandacht voor politieke en economische ontwikkelingen die mogelijkheden of gevolgen voor Vinkega hebben.

Doelstelling van ‘Veenletters’ is het informeren van bewoners van de dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Slijkenburg en Spanga over  gebeurtenissen in deze dorpen en omstreken. Tevens biedt ‘Veenletters’ de bewoners de mogelijkheid om nieuwswaardige feiten naar buiten te brengen.

Al surfend, of misschien heel bewust, bent u beland op de website van onze drie dorpen: Ter IdzardOldeholtwolde en Nijeholtwolde. De dorpen liggen tussen de Scheene en de Tjonger, in de Friese gemeente Weststellingwerf.