Grietmannen en burgemeesters van Weststellingwerf in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw.

 • Op 16 september 1816 werd Pomperus Onno van Viersen grietman van Weststellingwerf.
 • Hij volgde Willem Anna van Haren op, die nog behoorde tot de 18e eeuwse regentengeslachten. Van Viersen bleef vier jaar grietman. Op 22 november 1820 werd hij grietman van Ooststellingwerf.
 • De nieuwe grietman van Weststellingwerf werd al op 26 september 1820 mr Nicolaas van Heloma. Onder zijn bestuur werd in 1835 in Wolvega het nieuwe grietenijhuis gebouwd, dat tot ver in de 20e eeuw als gemeentehuis fungeerde. Dertig jaar lang heeft deze grietman-grootvervener de grietenij bestuurd. Op 20 september 1845 vierde mr Nicolaas van Heloma zijn 25-jarig ambtsjubileum als grietman. Bij de grondwetswijziging van 1848 werden de grietmannen vervangen door burgemeesters.
 • De eerste burgemeester van Weststellingwerf werd mr Jan Bieruma-Oosting die op 6 februari 1850 door de koningin als grietman van de grietenij werd benoemd en in 1851 burgemeester werd van de nieuwe gemeente.
 • Op 4 october 1854 werd hij opgevolgd door Jacob Sickenga, die tot 1878 burgemeester bleef. Hij overleed op 17 september 1885.
 • Als laatste burgemeester uit de 19e eeuw werd op 11 october 1878 Sjoerd Sleeswijk benoemd, die 29 jaar burgemeester zou blijven.
 • Op 15 februari 1907 werd Mr Cornelis van Nijmegen Schonegevel tot burgemeester aangesteld.
 • Hij zou tot 1934 de gemeente besturen en werd toen opgevolgd door mr Eugen Nicolaas Walle Maas.
 • Op 1 september 1941 werden de werkzaamheden van de gemeenteraad en de wethouders geschorst tijdens de Duitse bezetting.
 • Mr Maas nam vanaf dat moment de besluiten, bijgestaan door een ádviserende commissie’.
  Op 18 october 1944 duikt Maas onder op advies van het verzet. Hij is na de oorlog niet in zijn functie hersteld maar kreeg eervol ontslag.

Hier onder een tijdsbeeld en linken naar Wikipedia:

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
1578 – 1593 Johannes Petri Sannes Later grietman van Visvliet.
1593 – 1600 Cornelis Jellis
1600 Filibertus Lycklama
1600 – 1619 Jonker Meinyje Idzarda[1]
1619 – 1623 Jonker Homme Idzarda
1623 – 1626 Jonker Marcus Lycklama à Nyeholt
1626 – 1637 Rinco Lycklama
1637 – 1639 Jonker Agge Lycklama à Nyeholt
1639 Jonker Esaïas Lycklama à Nyeholt
1639 – 1673 Jonker Dirk van Baerdt
1673 – 1688 Jonker Ernst van Haren 1623-1701
1688 – 1711 Jonker Willem van Haren 1655-1728 Voorafgaand grietman van Doniawerstal. Aansluitend grietman van het Bildt
1711 – 1741 Jonker Duco van Haren 1688-1742
1741 – 1779 Jonker Onno Zwier van Haren 1713-1779
1779 – 1795 Jonker Willem Anne van Haren
1795 – 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 – 1821 Pompejus Onno van Vierssen
1821 – 1850 Nicolaas van Heloma 1798-1879
1850 – 1851 Johannes Bieruma Oosting 1816-1885 Aansluitend de eerste burgemeester van Weststellingwerf.

Vóór de invoering van de gemeentewet in 1851 had Weststellingwerf geen burgemeesters, maar grietmannen

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 – 1854 Johannes Bieruma Oosting
1854 – 1878 Jacob Sickenga
1878 – 1907 Sjoerd Sleeswijk
1907 – 1934 Cornelis van Nijmegen Schonegevel
1934 – 15 april 1945 Eugen Nicolaas Walle Maas
7 maart 1945 – 15 april 1945 Tjeerd van der Veen NSB
1945 – 1947 H.L. Dedden Waarnemend
1947 – 1963 Hendrik Huisman PvdA
1963 – 1982 Luitzen Gauke Boelens PvdA
1982 – 1989 Jan Schurer PvdA
1989 – 2005 Remco Heite PvdA
2005 – 2017 Gerard van Klaveren VVD
2017 – Heden André van de Nadort PvdA

Binnenkort meer op deze pagina met beschrijvingen van de Grietmannen en Burgemeesters van Weststellingwerf.