VERGADER- en ACTIVITEITEN DATA                   2020

Datum Activiteit Locatie Bijzonderheden
1/9/2020 Bestuursvergadering OHK ‘Pauzenummer’ ALV agenderen
Karst Berkenbosch is beschikbaar.
  Vrijwilligersbijeenkomst OHK  
2/13/2020 Bestuursvergadering OHK Stukken ALV agenderen
3/12/2020 Bestuursvergadering OHK  
4/9/2020 Bestuursvergadering OHK  
4/22/2020 ALV  v.d. Valk
5/14/2020 Bestuursvergadering OHK Subsidieverzoek Gemeente en Jaarverslag voorgaande jaar naar Weststellingwerf agenderen.
6/11/2020 Bestuursvergadering OHK ‘Pauzenummer’ ALV agenderen
     
     
9/10/2020 Bestuursvergadering OHK Stukken ALV agenderen
.. september 2020 Lindefestival Wolvega  
10/8/2020 Bestuursvergadering OHK Jaarplanning vaststellen
10/21/2020 ALV  v.d. Valk Na afloop de begroting van volgende jaar naar de gemeente Weststellingwerf sturen.
11/12/2020 Bestuursvergadering OHK Datum en inhoud vrijwilligersbijeenkomst vaststellen

Download de VERGADERDATA 2020.PDF