VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum woensdag 17 april 2019
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Locatie Van der Valk, Wolvega


Aanwezig
Er zijn 19 leden aanwezig; 8 leden hebben zich afgemeld.

AGENDA

1. Opening
Cees Bonnema heet een ieder welkom en verontschuldigt de waarnemend voorzitter Henk Woudstra die deze vergadering niet kan bijwonen wegens een heup operatie.

2. Mededelingen

  1.  Er is een gesprek geweest tussen een delegatie van het bestuur met wethouder Hoen van de gemeente Weststellingwerf. De gemeente toont zich tevreden over de activiteiten etc. van de Oudheidkamer.
   Het pand Hoofdstraat Oost 52 is nog steeds niet officieel verkocht aan de gemeente Weststellingwerf. Zal binnenkort gaan plaats vinden.
  2. De website is ingrijpend vernieuwd.
  3.  Willem Feenstra, directeur Heiwo, zal na de pauze een presentatie geven over zijn bedrijf. Dit is mede in verband met de komende expositie over Heiwo.
  4. Er is nog steeds een vacature voorzitter.

3. Ingekomen stukken.

  1.  Bericht van verhindering van 8 personen.
  2.  Overzicht van het aantal bezoekers.

4. Verslag van de ALV van 24 oktober 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De vergadering stelt het verslag vast.

5. Jaarverslag 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De vergadering stelt het verslag vast.

6. Rekening en verantwoording 2018

  1. Penningmeester Henk Koelma geeft een toelichting op het financieel verslag en beantwoordt enkele vragen betreffende de huisvesting en sponsoring.
  2. Annemieke Kruse-Overdiep verklaart namens de kascommissie dat de boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden. Er kan decharge worden verleend waarmee het financieel verslag 2018 is vastgesteld.

7. Verkiezing leden kascommissie

  1. Annemieke Kruse-Overdiep treedt af als lid van de kascommissie.
  2.  Annemarie Menger blijft nog een jaar lid van de kascommissie.
  3. Rikus de Vries was reserve en wordt nu lid van de kascommissie.
  4. Jaap van ’t Ende stelt zich beschikbaar als reserve.

8. Rondvraag
Annemieke Kruse-Overdiep vraagt hoe het verder gaat met de publicaties in de Stellingwerf namens de Oudheidkamer. De waarnemend voorzitter neem binnenkort hierover contact met haar op.

9. Pauzenummer
Na de pauze verzorgt Willem Feenstra samen met Harry Pen een presentatie van Carrosseriefabriek Heiwo in Wolvega. ‘
Het betreft een overzicht over het ontstaan en de geschiedenis van het bedrijf en over de producten uit het verleden en nu.
Alles geprojecteerd met prachtige beelden. Voor de leden waren diverse beelden uit het verleden zeer herkenbaar.
Het was een prima presentatie met het uitzicht op een dito expositie in de Oudheidkamer.

10. Sluiting
Om plm. 22.00 uur sluit Cees Bonnema de vergadering.

Download het verslag ALV 17-04-2019 als PDF