Corona maatregelen vanaf 12-11-2021

Helaas hebben we als bestuur, in samenspraak met Jan de Vries, moeten besluiten de tentoonstelling dit jaar niet te organiseren.

De belangrijkste reden daarvoor is dat Corona momenteel weer fors de kop opsteekt en de berichten tijdens de laatste persconferentie en de maatregelen op korte (drie weken) en langere termijn (daarna) geven ons niet het vertrouwen dat de expositie de aandacht krijgt die het verdient. Daarnaast vinden we het ook niet fijn dat potentiële bezoekers afzien van een bezoek aan de Oudheidkamer omdat ze de omstandigheden niet veilig achten. Kortom, het spijt ons zeer, maar we hebben er vertrouwen in dat jullie dit besluit respecteren.

Vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Oudheidkamer,
Henk Woudstra, secretaris