Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs

De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op besmetting niet uit. Het zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk samen kan komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken.

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is dan ook verplicht voor onder meer:

  • Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs verplicht is: in horeca, sport, kunst en cultuur en evenementen sectoren. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten. Dit geldt niet voor bibliotheken.

Wat houdt dit in voor de OUDHEIDKAMER WESTSTELLINGWERF ?
Om de Oudheidkamer niet te hoeven sluiten heeft het bestuur besloten om deze maatregelen op te volgen. Dat betekent voor bezoekers:
   1.  U wordt gecontroleerd op het bezit van het corona toegangsbewijs; als die niet juist is, mag de bezoeker niet naar binnen;
   2. De  bezoeker moet haar/zijn identiteit kunnen aantonen middels een ID bewijs; heeft hij/zij dat niet, dan mag de bezoeker niet naar binnen;
   3. Houdt enigszins de 1.5 m. in acht.