SLUITING OUDHEIDKAMER
Gezien de ontwikkelingen rondom Corona en de nieuwe aanvullende maatregelen heeft het bestuur besloten de OUDHEIDKAMER voorlopig te sluiten tot 01 februari 2022.
We doen dit omdat we onze vrijwilligers, die over het algemeen tot de risicogroep behoren, niet onnodig willen blootstellen aan de gevaren van het virus en besmetting.
Daarnaast was ook de animo van de laatste weken om de Oudheidkamer te bezoeken minimaal. Dit zou er ook zeker niet beter op zijn geworden als we hadden besloten om de Oudheidkamer niet te sluiten en dan naast de reeds verplichte Coronacheck nu ook de verplichte 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje hadden ingevoerd.
Kortom, we wachten de volgende persconferentie af en dan bekijken we opnieuw wat mogelijk is.
In de tussentijd, pas goed op jezelf en anderen.