Wandelapp door historisch Wolvega

Hej’ de ni’je wandelroute deur historisch Wolvege al leupen??
Leer “Mear” over et rieke verleden van Wolvege en laot de verhaelen tot leven kommen deur middel van ’Augmented Reality’.  Download de ‘Mear Fryslan app’ vergees en herbeleef, herinner en hervertel de oolde verhaelen.
Weej’ dat de route ok in et Stellingwarfs te lezen en beluusteren is.

Heeft u de nieuwe wandelroute door historisch Wolvega al gelopen ??

Leer “Meer” over het rijke verleden van Wolvega en laat de verhalen tot levenkomen door middel van ‘Augmented Reality’. Download de ‘Mear Frysland app’ gratis en herbeleef, herinner en vertel de oude verhalen na.
Weet je dat de route ook in het Stellingwerfs te lezen en beluisteren is.


Beeldende Zaken MeAR Media Stiekm Trots Zuidoost Friesland #wandelroute #verhalen #wolvega #weststellingwerf #friesland Brrand Stichting Stellingwarver Schrieversronte Muzeum ’t Kiekhuus


Download de MeAR Fryslân app op Playstore of Apple Store: